แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - teeratum123

หน้า: [1] 2 3 ... 204
1
คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี ภาค ข. พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2321

คู่มือเนื้อหา แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี ภาค ข. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 239 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณษจักรไทย พ.ศ.2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณษจักรไทย พ.ศ.2550
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ-ข้อสอบattorney285 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่ายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1871ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 649 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ
ประวัติกรมการค้าต่างประเทศ
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ
ค่านิยมหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการค้าต่างประเทศ (พ.ศ.2560-2564)
บทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า   
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
ดัชนีราคาผู้บริโภค 
ดัชนีราคาส่งออก 
ดัชนีเศรษฐกิจ 
 
ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
องค์การเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
การส่งเสริมการลงทุน
การส่งเสริมการส่งออก
องค์การการค้าโลก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ASEAN
เศรษฐกิจการค้าของเอเปค 
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคฟื้นแปซิฟิก
 
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 
พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
 
ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่งบัญชีและการเงิน
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี 
งบการเงิน 
สมการบัญชี 
การวิเคราะห์รายการค้า 
ผังบัญชี 
สมุดรายวันชั้นต้น 
กระดาษทำการ 
สมุดรายวันเฉพาะ 
การบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ 
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน 
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารลูกหนี้ 
การบริหารสินค้าคงคลัง 
งบประมาณการลงทุน 
การคลังภาครัฐ 
 
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ต 
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ 
การละเมิดสิทธิ์ซอฟแวร์ 
ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 
 
ส่วนที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ส่วนที่ 8 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ บัญชีและการเงิน
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ 
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า
แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/151


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
Merculy เมอร์คิวลี่ อาหารเสริมลดน้ำหนัก
ลดจริง ปลอดภัยไร้โยโย่ ตัวช่วยดีๆ
ให้หุ่นเพรียว ผอมสวยง่ายๆ แค่วันละ 1 เม็ด
ช่วยให้อิ่มเร็มขึ้น ทานได้น้อยลง
ช่วยให้เลิกกินจุกจิก
ยิ่งเหงื่ออกเยอะ สัดส่วนจะลดลงเร็ว
ช่วยบล็อกแป้ง น้ำตาล
เร่งการเผาผลาญไขมันใหม่
เปลี่ยนไขมันเป็นมวลกล้ามเนื้อ
เห็นผลภายในกล่องแรก
ไม่มีอาการข้างเคียงใดใดทั้งสิ้น
หยุดทานไม่โยโย่
ปลอดภัยด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ 100%
ส่วนประกอบสำคัญ
สารสกัดบิทเทอร์ออเร้น : กระตุ้นระบบเผาผลาญ
สารไคโตซานจากพืช : ดักจับไขมัน
แอล-คาร์นิทีล แอล-ทาเทรท : เร่งเผาผลาญ เพิ่มดูดซึม
สารสกัดจากชาเขียว : ลดการสะสมไขมัน
แคลเซียมไพรูเวท : เปลี่ยนไขมันเป็นพลังงาน
แอล-ฟินิลอะลานิน : ลดการทานจุดจิก หิวบ่อย
สารสกัดจากผลส้มแขก : ลดความอยากอาหาร
วิธีทาน : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า 30 นาที
เลขที่แจ้งจด อย. : 11-1-01757-1-0241
1 กล่อง บรรจุ 15 แคปซูล
กล่องละ390฿ บรรจุ15เม็ด
สนใจสินค้ารับสมัครตัวแทนทักเลยคะ
FB: ละมุนละไม โต๊ะเครื่องแป้ง

FanPage : Merculy เมอร์คิวลี่ หุ่นสวยสั่งได้

 
Line:@tikib (มี @ นะคะ)

 

merculy,เมอร์คิวลี่ ลดน้ําหนัก,เมอร์คิวลี่,เมอร์คิวลี่ ลดน้ําหนัก pantip,เมอคิวลี่ ราคาส่ง,เมอคิวลี่ลดน้ำหนัก ราคาส่ง,ยาลดน้ำหนักเมอคิวลี่ pantip,เมอคิวลี่ อันตรายไหม,ใครเคยกิน เมอคิวลี่ บ้าง,เมอคิวลี่ คือ,เมอร์คิวลี่ ลดน้ําหนัก รีวิว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/IDLine.tikib

Tags : เมอร์คิวลี่,เมอคิวลี่ ราคาส่ง,เมอคิวลี่ อันตรายไหม

4
>>>แหล่งรวมประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริการรถรับจ้าง ซื้อขายรถรับจ้าง ซื้อขายรถบรรทุก รถบรรทุกรับจ้าง รถกะบะรับจ้าง รถรับจ้าง4ล้อ รถรับจ้าง6ล้อ รถรับจ้าง10ล้อ รถรับจ้าง18,22,24ล้อ รถดั้ม รถเฮี๊ยบ รถเครน รถตู้ รถพ่วง รถยก รถโฟล์คลิฟท์ รถไถ รถบด รถแบคโฮ รถบรรทุกหัวลาก  และรถประเภทอื่น ๆ สามารถลงประกาศแจ้ง บริการ ซื้อ ขาย ได้ทุกจังหวัดทั่วไทย ตรงกลุ่มเป้าหมายแน่นอน คลิ๊กเลยที่นี่ www.rodrabjang.com
>>> ลงประกาศได้แล้ววันนี้ ที่นี่ www.rodrabjang.com ฟรี ! ทั่วประเทศ 

5


หาตั้งนาน งานออนไลน์ ทํางานผ่านเน็ต โดยการ หางานทําที่บ้าน ลองทำดู ไม่น่าเชื่อ 14 วัน
ทำเงินได้ 7 หมื่น โดยไม่ได้ขายสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวแค่มีเน็ตก็ทำเงินได้!
สนใจคลิก  http://leader-topup.com

6
โปรแกรมคํานวณหวยหุ้น set 2017. ศาสตร์หวยหุ้นหวยดังหวยหุ้นวันนี้
หวยเด็ดเลขเด็ดโปรแกรมหวยหวยหุ้นนิเคอิคำนวณหวยสูตรหวยตรวจหวยหวยรัฐบาล
สนใจคลิก http://bit.ly/2rmZxL2

7
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สถาบันบำราศนราดูร   เนื้อหาประกอบด้วย-ความรู้เกี่ยวกับสถาบันบำราศนราดูร-แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป     -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547-แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข- พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556-แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2549-การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม- ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ- ถาม-ตอบเรื่องงานพัสดุ- แนวข้อสอบงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ- แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ-แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ MicrosoftOffice-แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ

Tel>>> 096-6458388

Line id >>> bm8388

ราคา: 380 และ 689 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการผู้มีประสบการณ์ตรง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
ติดตามประกาศสอบเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/brainmedie8388/
https://www.blogger.com/home

8
ยินดีต้อนรับสู่ ไดเม็ททอล แอนด์ ไดมอนด์ ผู้ผลิต จำหน่าย หินเพชร หินเจียร คาร์ไบค์ หินเจียรไฮสปีด หินเจียรกระจก หินเจียรพลอย หินเพชร หินเจียรเพชร หินเจียร หินเรซิ่น หินเพชร Diamond Wheel  หินเจียร หินเพชร CBN Wheels อุปกรณ์ขัดเงายินดีผลิตหินเจียรตามแบบที่ต้องการ ตัวแทนจำหน่าย กระดาษทราย เครื่องมือช่าง และเครื่องมือโรงงาน ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ งานด่วน งานเร็ว สั่งวันนี้ ได้วันนี้ โทรไดเม็ททอล แอนด์ ไดมอนด์ สายด่วน 085-8950257 095-8804949082-6817977 086-3781663 084-1005225
www.diametaldiamond.com
www.หินเพชร.com


E-Mail : pandabear1974@gmail.com , diametal-diamond@hotmail.com

9
สั่งซื้อ ผ่านระบบได้ที่ ---> https://goo.gl/KgDRPZ
สั่งซื้อด่วน
Add line id : chivabeauty

สั่งซื้อ กดลิ้งนี้เลยจร้า >>>
http://line.me/ti/p/aS8crgy47y

ติดตามข่าวสารก่อนใคร อย่าลืมกดติดตาม เห็นโพสก่อน นะคะ ^_^

ติดตามแฟนเพจ chivabeauty.com คลิ๊ก!!! -> https://www.facebook.com/chivabeautyshop/

----------------------------------------------------

   ขายดีอันดับหนึ่ง ใน cosme cammake spf15 pa++ ดีงามต้องมีติดไว้ ได้รับรางวัล ในปี 2015 เบอร์ 01 สีชมพู   [img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAIyAVQDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9OrDSrS7sreaaEPLJGrMxJySQCasf2FY/8+y/mal0f/kFWf8A1xT/ANBFXKAM7+wrH/n2X8zR/YVj/wA+y/ma0aKAM7+wrH/n2X8zR/YVj/z7L+ZrRooAzv7Csf8An2X8zR/YVj/z7L+ZrRooAzv7Csf+fZfzNH9hWP8Az7L+ZrRooAzv7Csf+fZfzNH9hWP/AD7L+ZrRooAzJNCsQCfsy/ma8U+IvxKtvDfiI2drDmIqoQqv3iT9fWveLg4gk/3T/KvkP4rCZPF8cqEptQYkVd2w88geteZmE5wo3g7O6PRwEYzq+/tZm/efF+9sZ57d9Mk3wKzOSuMAdT749qpXHxX1eSaSJLSeN1xkLtyMjI/Q15vNqzzMlrEsiWghaFnk+ZyGOXb6k0yXXGTVNQv44GE8i+VEGA/drgDcc9+P1r5t4ir0k9z3vY0+yPQP+Fqa2yTyrBelYHEcihVyrcnBGPaktvjRdT28k6Wc00cbKjOWxhj0GO9ed6f4gnsbJyEe6ueTFuXCxOTgyZ6k/X29KoXmoS32i2lmyGIxXDOViUKoBGM+54NQ69ayfM9mHsqadrI9ej+Mclp5E15ZT29v5qRs8pxnJ+vNfTVto1hNBG626kMoYHJ7ivzu1m7klt7S3gglSztiXHmH52YkEufwA49q/RXw9J5uhac/962jP/jor3ctqznzqXSx5GYQjFRcetx39hWP/Psv5mj+wrH/AJ9l/M1o1yHxP+JOj/CfwZqPiXXJjFYWaZbb9527KPc17bairs8hJydkbn9iWH/Psn5ml/sKw/59l/M18dab/wAFDf8AhJrtBofguefT3k8sXs10AiHOCWPt3xXo/i/9qM+EoLF0jsNde5BLR6VOWMRxn5s4+leTPM6MNHf7jujgqrPff7CsP+fZfzNA0OwH/Lsv6183Wf7XWpalB59r4NvJoQ215PMUBT+dW9T/AGv4tI0g3cuhGe5QkvaJNtbaP7pPBPtWUc4w8nbX7jR5dXSvY+iP7Dsf+fZfzNH9h2P/AD7J+ZrxL4GftkeCvjl4kufDNml5ovii2QyPpeoqA7KMbihBIbGRXvg6V7FOpGorxdzz5QlTdpIof2FY/wDPsv5mj+wrH/n2X8zWjRWpBnf2FY/8+y/maP7Csf8An2X8zWjRQBnf2FY/8+y/maP7Csf+fZfzNaNFAGd/YFh/z7L+ZqKCJLLVlt4B5cLQs5QdMhlGf1rWrNk/5D8f/Xs//oS0AaVFFFABVe7OIT9asVXvP9Q31oApZP8AeNGT/eNJRTuAuT/eNFJRRcC1o/8AyCrP/rin/oIq5VPR/wDkFWf/AFxT/wBBFXKQBRRRQAUUUUAFFFFABRRSE4oACcUbqzdX1+y0aLddShWP3UHLN9BXGX/xJnJYWtvHEpPDSHJ/KqUW9gO/uf8AUSf7prwbxPpFnfyLJcwJJtzy3pmuik8f6hI6Qm8i3ShtsYAywHXA74rn9TkOoRNFOEMbZ4Ixmq5E1Zq5rSnyO5yeoaJZyvHHJaW8iL0yu0gD371ka14Ut9atp/s4FvLgiOWNchT2Jx1FdNLYtbKfLYEE8pIcrjvisnUGuNQVTHc3do+Npt4iqgY6k56j3FYcqi7Sj+Bs22rxbPLPh34H8Y6Prt0nim+0jWbDcGgltUMch9QyY7cV6ZdaBaG4a4TSll5XB9Md8ZqLW5RpEunWGlwg6pqL8zuM+Wo+8/1/wrUt2a31GS3R3lhggVXdjlnkJz1+n865pShKTio7b/16FKM0k7/0jlvEfhexOl3t6mlhbraTukfkcdcDivrzwwc+G9KI4/0WL/0AV8j6lryahZapdmYJYx7rWA5+WWQ/eI9QDxn1zX1x4X48NaUP+nWL/wBBFa0+Vq8UZVbqykap6ivln/gpFJ5X7MeqkEjN5AD+Zr6m7ivlH/gpY+z9mTUPe+gH6mpru1Jk0f4kT4J+BLEfDi193c/+PmvTrZmYD1rzL4Fgn4aWBHQl/wD0I16bbggDjjrxXwFd2rS9T6yn8CPT/BDf8Utc5BB8/wDpXDeMiT5gPTk13Hgk58JXB7Gc/wAhXDeMTtaQEVywerO5r3UcH+xzdvD+3/CVG4vDcxHPYGFef0r9fV6V+Qn7FyCb9vXcRkrFckf9+wK/XtRgV99gP4K+X5Hx2N/isWiiivUOAKKKKACiiigArNk/5D8f/Xs//oS1pVmyf8h+P/r2f/0JaANKiiigAqvef6hvrViq95/qG+tHUCjRXJeOvFepeH7/AMPWGk2Npe32s3clqhvZ2iijCQvKWJVWJ4TGMd6j0LxrqP8Awkj6B4j0y30u/a2a8tri0uzPbXEasFfBZUZWUsvBGCG4PWgDsaKMiigC1o//ACCrP/rin/oIq5VPR/8AkFWf/XFP/QRVygAooooAKKKKACiiigBD0rnvFfihNAtQFIa6kHyKe3ua27mdbeF5WOFQFifYV4prurS6xqM107EqWwo7Bewq4RuwOY8U/E3TrLxXaaJf38Y13UoXktEuOEZhwoJ7An06AfSvFPC3xu8QzfEWGLWQYbUP5MlosWI4vm2Fz1I2yYBYnnBrqfid8N/7U8QaJe6fpL3iSXX737JIyTREkM53lvljZVI+UrhsHnJrcs9K8M+EreGPXPsd/rjRFbqYIN03TmU/xN8oyT1xmicraPQ6sPh6mIfLTV2zCt9EudGGtpot3d6qljotzbtNvLiW/mmMjCHPTaMj5ePmA6itHw1fWmkeIdRZruez0W10uzgJv3kSNrk72kZRJ1YDaDiuqh+IWgzW7yC4EYQZ8vH8sVzrfGrwhcapHY3N8ttKx+R5gCgYep7fWk6kY21PUjkeYy5n7F6blnwx41TVdEvNU1Ga3tNGSZo7LUbsiD7TGvDSFW+58wIAOCcZxWvcLFfWsN1byKQ6CSCRQQGUjI644PFcP43+GU3iS4jS1khvNFvXeci4m3W9pK5y86RDImc5O3cdqHkCuq8MeHT4esTDLfz6ldPw9zO7HIBO0BSSBhcLx1xmtUudWaPGadKdpaMnie2ubm3vJcRX1tG0OOu3djP8v1p2raeL3SJ7VLh7NZid8y8uR35PrVeWBLTUEO0sJHy5zkjrjHtXkX7UFj468Q+DxB4J89PLYPO9vIEdhnACHv74rlUI6p/M0lNtpxO98R+G4k8KxW9kALeyjOwt37k+5zmvrnwsCPDWlZOT9li5/wCAivz9+BFj44tvhRPD43mmaWMOIY58eYqdt56t7Zr9BfDYx4e0wD/n1i/9BFOySSjsjGbbd2alfJP/AAU2k2fs0XY7HUIB/Ovravj7/gqFKY/2bXA76lD/AFrCv/DZdH+Ij4d+Bw2/DXTfof8A0I16hb9AO2K8z+C42/DTSeMEqSfzNenQEbPcCvz+rrVk/Nn1kNIo9B+H8nm+DJiDk/aHGfpXFeM3JeTmuh+D9w1z8O7iRj/y/wByufo5Fc74vxuk/lXNFWk0d17xRx/7DK+d+3Xev3SC6/oK/XVc4r8lP+Cf0X2j9trXHI4S1u+v1H+FfrWOlff4D+Cvl+R8bjP4rFooor0zhCiiigAooooAKzZP+Q/H/wBez/8AoS1pVmyf8h+P/r2f/wBCWgDSooooAKr3n+ob61Yqvef6hvrR1A8m+LUN/ceK/hxHpt1FZ3h1a42TTxeaoH2KfOVyM8e9ZHxK8E3dp4M8U+INY1V9Y1RNNMEPlwCGG1h3q8mxAScnaCWJ6LXrVzp9tdT2080Ecs1s5eF3QFomKlSVPYlSRkdiamkjWWNkdQyMCrKwyCD1BFAFSPU7QW8DefEySRq6MGUhlI4I56UVhQ/Cnwbbpsi8K6Qq5zhbGPGfyooA7TR/+QVZ/wDXFP8A0EVcqno//IKs/wDrin/oIq5QAUUUUAFFFFABRRRQBz3ji7Nn4buivDMAnHua8eBK9TnPbFer/EdGbw3IV/hdSa8li+Rw3zN7VvDYTOK+JvxB/wCEVtxp9nJjUpk3O/8AzyQ9PxP8q+fvHfizTJY7eOKSUXZjL3Es8oy5I6j0Fex+K/hnapr17rN0st8LqTeHkYlU4+7jsKytQ+HngjWEj/tOGDzpP3ZimTKlfU47V5NaM5zdz77KatDDqDox5mt/N/5HyXdeOo4meNNVVFHGPPHX865LV9Ya9ljkiuPMwTyr5r6rv/2Rfhjc3huoodNUK2Vj851Q/hn3rI8Z/DLwX8L9Kik0oaebl2wIIIid3qSxrlq4OVubmP0PD53WxM1SnCyfk9PU474EftJ3vgO+t9J16V7rw7MwRi3zPanpvX29RX2l5kc0Mc0EqzQTKJI5UOVZSMggjrxXwRJ4bPxH1yHTdH0o3eouR8lou3y1/vOeij3Nfavw18KS+AfAGjeHZ7w389nGVeXOQpJJ2D2GcCvQwTqL3Xqu58LxbQwrkp0nep1t+vmWfEBkEEYiiMgLZkkB2mNQCc+/IAx71SsNbS4My4BWJgGI+6tbWoER20hPyqFPzMcDNQxaSTahfKULIm58AZORzn3967J/xD4GCjyK7OY8UeJlh0aSLaQs4MaOB8uc459K+v8Aw1x4f0wf9O0f/oIr5g1+2gsPD09vCgSNISFX2r6g8OjGhad/17R/+gipe5k9jQavjn/gqTJs/ZwX31OIfo1fY/cV8Xf8FVJvL/Z4tFz97VYx/wCOtXJiP4TNKH8RHxv8Hsf8K50j0MQwa9HthlF9cd684+Ew2fDnRhyP3K16LbH90foa/Pqv8WXqz62n8KudF8Cn3fDCZuobUrwj/v8ANWX4uOXbjvVz9n+Td8IYzn71/enJ7/v2ql4sbcxx0z/Woa99+p1r4UYf/BOYeb+2P4rYjO21uT9Pnr9YRX5S/wDBNhPM/a58ayjoLWf9ZDX6tV97glakl6fkj43GfxWPooor0TiCiiigAooooAKzZP8AkPx/9ez/APoS1pVmyf8AIfj/AOvZ/wD0JaANKiiigAqvef6hvrViq18wW3JPrR1ApUVH56e/5Gjz09/yNAElFR+env8AkaKAL2j/APIKs/8Arin/AKCKuVT0f/kFWf8A1xT/ANBFXKACiiigAooooAKKKKAMjxNYNqWiXcC8uyEr9RyK+X/iXoWvavpEA0HVrjSriJ2aUwTCLK46kkdsfqeDxX1swBHNePfEjwktlczTLDv0+8UrIoONhIwRkdM+taRelgPIfhhdRWNnJohkvtTmMYunvr4lkuWbG/ywxyVBz2A5HHNaGt/DfR9cnE6vcWM4/wCeD5T/AL5P9MVy194NTTDaeFtMnk0u1mimnt74zk3V5OOfIMw5SPGAerMo44Fa6/EV7e61DztNjTTrQLDHcwTGT7RKu0TKnAzsJ2/7RBxRZbSRtCrUpS5qUrPyMxvgvcZKx+JmEfXDWgLD8d1Zt3+zloerXSS65rGp6ukfSCNlgjz74yf1rrbv4peG7O3kmkvJDGt61gdsDuTIuAxwATtBYZarya3/AGnPJFpYhkdAS5mDFeCMDK8fMDkd/aq5KdrPU9WGYZjiE4+1aitynDpuh/C/w7J/YmkWmmwnCgL8nmyE4XzJOuM/xE8Vl+HfC9lovjfU5rbXbq6uruP7Vdae8ivGodsBjjpzkA8EgVqzadBqN81/Avm/6WISpyyFFBSTIPGCOD7qKv6R4f07w/DcJptrFaRTSGWQKTgH+gHZeg5xTStrayRy1KlSgmqc3eStL8PwH6imbaO3UFvtMgjKg/w9Sai1nxHbaQIklO0sQoRRyKoXWqyiZLxFtXKqY1ja48s47uox398V53401uZpHnEDiYhvKTcMFscDP6n2FYp8zcjjlso9jofFHiW8v7OT7PEphMbtgqfuepr7K8Otu0HTTjGbaPgf7or8o9Pb4j+J/Ht3c6rDdWXhKDKxyJIIo5xuzHt25J689jjmv1d8OjGhadzn/Ro+f+Aih2uQ9jRr4i/4KxS+X8ANLUY+fVkH/jjV9uE18L/8Fa5NnwK0Je7auAP++DXLX1ptGtD+Ij5P+Fvy/DrQ+MfuF/lXoKEi0c9gh/lXAfDddvgHRB0/cJn8q7rcFsJie0bfyr4Cr/EfqfWw+BGz+zm2/wCCOnP13XF235zvVfxWw8z23U79m99vwK0Qdj9ob85npnisjeMf3v61nJWqyXmdC+BehT/4Jmpu/al8dSdhbS/+jDX6sL0r8rf+CX6eb+0b4+l9LZ//AEYa/VJelfeYL+F/XZHx+K/iC0UUV6BxhRRRQAUUUUAFZsn/ACH4/wDr2f8A9CWtKs2T/kPx/wDXs/8A6EtAGlRRRQAVXvP9Q31qxVe8/wBQ31o6gUaKKKACiiigC1o//IKs/wDrin/oIq5VPR/+QVZ/9cU/9BFXKACiiigAooooAKKKKACq95Zw39vJBcRrLDIMMrDg1YooA8j8SfD290x5JrBGvLTqEX/WR/Qd8fnXkmp6Jp/h7T7sKt4LFnSU2ECF1heMhgVTggEqMjufrX1qw3DFZ1/4fsNV5u7SKcjoWXn8+tXzdxo+LI7HRvE2nWr2+s3Vtc2xme4e5smR5ZJm80naemGK9M9AO1dvo1hb2EzQ2c1wkMSIXSQEI5ChQfUkhRmve9R+HuiQWV1MlqUZY2cYc8EDivD7/V7TQ9JtrjU71LbzFLM8zY7n9AO9XBq5pBt9bX0ZYt4YLG2SC1RIoYxhI1HAFQSxTXLkTKYLZHycNzIPUY7VRtPFGlahZXV1bX0M0NtkTsDjyiOzA8jt+dec6p8Qb9riWaaaezton3R+Wm113BRtwwy5TJJGP4lIpz95eRbtDVO7Z6+8PmqGWKOJD/sAk1yHiHwVDqMc062vmTrmRM3BjXd0XcQOnUmuB0j4t6x/Zbjzn1K3nUgXMkJR7YIwRyTwCcZIB7+vSu4vviRoN1E1hY6gk88TrE8QzuJPYepx/Wp5exluzzy9+FeqCPzWhjhtMkys07SvKpUZI6BOcnA7V9/+H4/J0LT0/u28Y5/3RXy7rtyP7FulUHO3b9OlfUuiHOkWP/XBP/QRWctxMung18G/8FdJdvwY8Mp2bVv/AGma+8euK+Vf22PDtj8QtV+HngnUtCs9Ys9XvZy0t1PLGbYpHncuwjJ575rGpD2keVDpz5JKTPhrwCvl+CtGBGP3Cfyrr5n26Zckc4hc/wDjpqL4rfDPVvgr4YsZhBcXUFvcGGRLcb8pu+TBwTyMc+x71zek+Kf+EhikEMUlpE0W3yZyN+ehzXzLyipNual1PeWPhGy5Tvf2c3H/AAozw9z/AMsZD+crU3xUfnx/tda5LQdbvPBnh2207T5UgsLcFEjlQHAyT1/GrvgZPEnxJ1GUXVrJbWWGKSLCMSHHy7fxx+dTLKazk6nMtWbLMKaio2Ot/wCCU1itz8YvibeMTvhhQKf96V85/Kv1CXpXwb+yF4CtPgH8b7fwxaWLT3firRZtQvtQkuSxV4ZMBFTGACXPOa+8ewr6WjSdKHK/60R89Wmqk7odRRRXQYhRRRQAUUUUAFZsn/Ifj/69n/8AQlrSrNk/5D8f/Xs//oS0AaVFFFABVe8/1DfWrFV7z/UN9aOoHDeJNc1GbxFaeHdGlitb2a3a8uLyaPzBBCG2javRmZs9eAATzxUsd9eeENOnn8QaqupxmREt2gtNs7u2QIwicMTxjAHfNM8R6BqH/CQ2fiDRjA+oQwNZzW10xVJ4S24AMM7WVskHBHJFVdT0nxFr1vb3FxFp9nd2F3Hd2tusrOrlQwZXbAxkNxgcYoAuQfEnw/8AvEvb9dFuo22vaaoBbzLwCDtYHIIIwQSPyNFeeeO/2f5fizrg1rXdQXSLpIlto7ay/egRqSQWY4yxLN0GMYooA900f/kFWf8A1xT/ANBFXKp6P/yCrP8A64p/6CKuUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBT1RQ+n3C+sbD9K+OfiT4PXXfHekRGFpfN09miK3PkCOeJzt52tu3BsbMYOOelfY2qDdp9wP+mbdfpXyZ8VrjSdP0O2Opu9uGHl5hnMQ2bwfmcZIXcF5HPYda0iaR2PM/ENtHpj6rqlgwsIooYZtVsYGwdrAeYqjnaquDwQRhjxXlXj60eeSK3+0XUVsH/e3NkQh6Ers4GAO2Rk4GcgCu4t9BsPGcE9tDpt3p8c0qlddMjtG0O4ebE6t8+08bSR1+lb03hq4v9Qu7TTtNk1C2055TAZ/3UohZR9nB343oDuIAwTg5PNaC5W7HlPgO/vPsbRXhvLt3udkEtzGBIdpUoZJCDsIL5DAEnoeDx1Fl4ZtLrRV1mDWYrHWXu5VFzJaZSSNm/1jEkPywO30bPatnV/Dt74b0PULy7042NkUCNPd3JjaNiqZKrHkkBkzkn7oIz0rA02SDWIbaBLHUBDuEsktrbbtoSQvG3ksd7I4ZumWGckc0By2PVLDxZc6tpN5b3nli7QtBJJDlVLgBgpU9MqQw5II+lfbmiDGkWX/AFwT/wBBFfnrofh7RrSe8vNHllmvXdTOu9z0PJdT93CkgFsE5AAwK/QvR/8AkFWf/XFP/QRWUgleyuXa/Pv/AIKueJG8JQ/DDVF1XVtGMN/cH7ZojhbmP5BypJA/Ov0Er82/+Czgx4M+Hzf9Ps4/8cFQtCD4c1n9prxd4it7WzvPHfjGfTkClxcXEUjbxwWAAXK46KT15rOj8ZeH7CS3Nt428XhFjk37rCElWPQDMvOfU9K8oiH7lae33Sau3Y0R61p/xEsby0tY7zxv4riVgRcbLGFimOhU+YMn8qqzfGfX/CmoJc+FPHPihX3JK7XRWIGQLg/KGYYHb+VeY2RxAPXmkmGW+tTawz9Bf+CdnxS1T4o/tWWE+qeJdc8Q3Fp4cu1f+2BGBC5dNyxlDyueeQDX6y9a/GD/AIJHLn9qS/b00S4/9CSv2fHShkNWFooopEhRRRQAUUUUAFZsn/Ifj/69n/8AQlrSrNk/5D8f/Xs//oS0AaVFFFABVe8/1DfWrFV7z/UN9aOoFHIzRkV8Qftnfte+Nfhx4/8A+EM8CmDTZLSGOa91GaBZXdnG4IgYEAAYycZzXh3hL9rL9pHxZc6k+ka3ZXsWjWT6pqDXlrbwwRW6ddzlQMt0Vcgk9KAP1Qory79mj4vyfHz4P6P4umsl06+mL293bCLKpNG21tu7kA8EA9M0UAet6P8A8gqz/wCuKf8AoIq5VPR/+QVZ/wDXFP8A0EVcoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCpqP/Hjcf9c2/lXy94u8I2Otz2F5d3E8K2q48oMvlZDllLAjBIPTNfUWo/8AHjP/ANc2/lXzf4i09tQs7VIXUNFKsuyUfK+CflNUm1F8quzala9mZ2l2mnaXCBaOpeY5Mpky8p789+/Aqw1zAysxlTqQW3DqM5rN1LRLrULiGUTQW7wYaJUXcA2c9eMZHHSse88Ny2hAE6FJjK0keCVLtnkH/dOD64FYyqVl9nQ7VGDVi74o8PaZ4x0p9P1FibYMsriNxyBzg9sEZ/CpI9L0y0sTbmKBrdsO3nEMWOMBiT1PAAP0xWdF4fB86C2u2EdzGqSmZTnardPcY4pi+GLqC5tpGnimjtsKiNkK6hiRkdiAePpU+0rv7JfJT7ljUvscej3cNmIERR80duVGOccgd+3NfXOirt0iyHpAn/oIr45bTptN0W7ikZSp3MGV85y5bpgY6+pr7H0j/kFWX/XFP/QRWycmlzrU4q9r6bF09K/OP/gshZve+D/h5GgJJv5+FGTjYMnFfo3618c/t6wW0/ir4TJdw2lzBLqF1E0V6pMTAxd8c9qaV3Y5z8cIPCepTxYht2lkSPzmRcE7O7cHsSP85q5deDJksJL2C7juLJJFja4VGCjIO4nvhSCPfHGa/SLwh4N8M6XfzwppPhwRTx4OsXDOYQ7LvaIL8q8J8hLHJP1Ncb4v/Z2+Hq3k2sQaKlqiWgvzHp+o7Y9jEgKqMp+cc9Tjkc5xWcpOOrNopSdj4LtfCF9FGwkQoC4SFiP9dnnj0+XnnHTHWq+v+HbjRNQmtpCZDE+3cFIyOxwemeeOtfdt58LdN8WabFpUzWscdrOLVpoWRiWlJKk7h8wAJ3E85ORTfCvwE8M+H31K+1NbS9FnPP5dvq0ipb3AjJ3lFRVwWLkIwJYYpRne4NWOY/4JJWLW37TepM3fQZn57ZkSv2SBzX5wfsUaN4U0n9qR08KR2qWzeF5nkMErud5nXqWGTx09RX6Pr0rVmLFooopCCiiigAooooAKzZP+Q/H/ANez/wDoS1pVmyf8h+P/AK9n/wDQloA0qKKKACq95/qG+tWKr3n+ob60dQPzX/ai8LaRqf7UutSeKU1FfDhggNw+lHFzEGgAjuFGDvRG5Kjrj2xXK+J7DRdN8JJ8P/BGoDWtEM63mveJI12jWrkDMcSY/wCWMQPTpu+hr9BviV8DvCXxWntbrXbKZdQtVKQ39hcvbXCoeShdD8y552nIrh4f2MPhzBGsROvyWy9bdtZmEbDPIIXHB74PegCn+wdYtYfAgpgrE2s3zRMBgOvmY3D1GQefaivdNC0DT/DWj2elaVaxabptpGIbe1tUCxxoOgAooA2NH/5BVn/1xT/0EVcqno//ACCrP/rin/oIq5QAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFXUBmynGcfI3P4V8+X4O2LHz8H5j16mvoO/OLOc9MIx/SvnvUGI8vvuB+Zeh5NaQNqe5lXd0LdEVYy8j8KucDjrz2FY8nizT4ra6mnkVVt51tm8rMm+VsYRcDLNyOB61o6wry2wjjgMxYlS/BMXBwwU9SDiuA/4Q7VrK7srq3wI7WQR2tu2GNuCCZblgTh5nPy5P3QTWhtqeiBSuSyDPt29qhkGTnAArhrh/HkmrPGkUMFmZYYEkVVZlQDfJNz1JOIwOAMlua1/DJ1xrrVX1hQsD3LfZI8g+XEAAORyc8nnpQFy7rwP9lz/Lxgfzr6z0j/AJBdn/1xT/0EV8ma6caXcYB6Dr9a+s9JH/Ersv8Arin8hWUzKr0LgGK+Qf25mKeNfhEwMyY1K63PCFLKohyThuOwr6/r4r/4KJWbX+o/C63WVoFm1G5R5UkWMqvk8/MxAH4mlHcw3PINL8dahrWu3Om3VldReD7GZYtWZrFJoxKZGke3Mi/OSSfMyp4I4UA1teOfEsGikxpAdS1aNnvW06S38iWKRoSXZy3WJFIJK7mBPPSuMvLbw/8ADnwbY+KdJtVv7oTG21PTZJnJmJfbJfyKxxu+aMrgYwwHIrF8R6kNKdLuaKdb+2W4ug0lxPFNDZyRlFu5FwyjGVHHVSQVrCextF+8b+leIJLCwmP2PTorWN7hIgXSRpk81Y3gUhgGcsxZZM4xjgVB4x1a68Y6vpdhMwtHju2jtEtZIpFDwGOOJnMY27iGm5YkcDk4rxHwL46uNMuIVitJywBge6voI2SMyrsXEaglA6ArnHXnvXoOoeKH0vSXmjRri381bOz0wXkk7acGZRHFtZfkVHAzKp+ZjtXOKIq1xyd0j3b9kLw7FoP7VN0tvpt5YRS+Gp5W+1FNsjm7IYxqv3UGMAHr1r9BB0r8/v2NtQ1DWP2k5bi9iggjj8IBIVjkLuSLnDs2eRlt2OK/QFTkVqzAWiiigAooooAKKKKACs2T/kPx/wDXs/8A6EtaVZsn/Ifj/wCvZ/8A0JaANKiiigAqvef6hvrViq95/qG+tHUCjRRRQAUUUUAWtH/5BVn/ANcU/wDQRVyqej/8gqz/AOuKf+girlABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAVr4ZtZhjPyN/KvnrUT86DIHB4Hpk19DXozaTDGcoePwr541AbXQKMYB4Pbk8VpA2p7me3GDn6VyHi3WRaljb3Ja/IMNpDJI0SGckgdOH56g9AK6m/vIdOtZbq5lSCCIbnd+AorCgu7HxGfJm08iG4V2VbtBl1BxuIzlc9uhrQ3uZt5Y3Wl22l6W+/UJb+XZfzSlgoRV3O2RyCWwB9fQVH4V8dDxZfSww2xEEaO3npnaQJCi8++0kewz3rR1TRINO8OahDa37acpt3U3VzK8wgXHJG48YGcU3wxLE9nHFZ2aWunxRqkJHBYAYG4euAD+PPNGweRPrp26XMAW6D+dfWulZ/syz/64p/IV8ma3n+zZgSOcfzFfWumf8g21/65J/IVnMyq7It18V/8FELea41T4VpEPMxqdwTD5ZfzB5J+XAVjz0zg9a+0z0r44/b8tLu81/4Sw2L3aXL6tOqmylWOXBhOdrMQAcdyahbnOfNV/aXMegaqt75I1qx0W1trzS2gxAERw1tHOc/eJKFhn7oCkYBrm/GNvNeaDf28d5ZXWnsss8NnFsdxcebEHdB5Y5yzDbnhFOCBknv7/wCFep6PNHZ2dy+kX94raiupyai1wY5Cx2/apmJ3MygIAqhBuPOcGsPStP8AF/j3whdxJp+nxQ21o8M+nxF4rz94zGTDsCHdygBPGRgAgE1hJ6G8Vdnmdvo+s3tvLaX8EbD7U80k0e5t2LjDBIznYFlf5gu4MVxjaa6m21H/AIR250i2WSGUyXBnm8+OeeJdsR2xyKoEfysrlUZcowHBrtLb4aeJppNVEGh21jG12lzarJeqGttpyqw7QfUO27qysOQQa6Px58OA+i6hd2LyzI2oNLreoqFtmW4UlklVFJ4AfBb5eo96IvUJLud5+yVNHc/tP3ro8E4XwbConhQp5g88HcQfX+lfdi9a/Pf9hO9vNT+Pd/PfxSRXY8JoJA8m/B+1HjJJIxn1NfoSBitmYC0UUUAFFFFABRRRQAVmyf8AIfj/AOvZ/wD0Ja0qzZP+Q/H/ANez/wDoS0AaVFFFABVe8/1DfWrFRTxmWPaOvvQBnUVP9jk9V/Oj7HJ6r+dAEFFT/Y5PVfzooAfo/wDyCrP/AK4p/wCgirlU9H/5BVn/ANcU/wDQRVygAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAILv8A49pcddh/lXzvqz7p13IUfnIPPevoe9I+yzZ4Gxv5V87aopaVS0oYgHle/JrSBrT3OS8TaQ+rahozSK8um2s7XE8CDPmOB+7yO4Byfris/WrHW2mtpdHjitmeTMzS4OyIZYj3ZjgccDNWb3xLc3evT6TpwWJLNFkv9RlGUg3DKoo/icjn0AxmsPWvFkf2yKw0vVIrgTKn2m8MuVtoySAxP/PRyNqqOep7Vob77mfq1h4m1WxtodVWxksoLbz5kaQBLi7BJRJMf8s14O3+IkZ6Yqx8PNZ17X1FxexJHpkEQhjlRFQXcvV5UHZAcqvrjPetu6WxsbG3gjKX0srNKEWQRbvl+cc/7OeDzgH3rQsb8Xc8scMQFrCPLSVGBUkcbQB0wMfgRQNbjNZA+wSHvkZH4ivrbTTnT7b/AK5L1+gr5K1ghLCQlu69fqK+ttP/AOPC3/65L/Ks5mNXoWT0r5M/bZ2jx18G2bAxrE/3l3D/AFJ7V9ZnpXyV+3Er/wDCXfCHy3ZJf7WudrIcFT9nbnPapjuc72Mi2t7LVNLudHu57S10e5iaWbVGtivlys/zQbz8oI9+3FUtcsdB+H2nXV5Y2MMNtdTIbh7CIop42hyGPCgADjjmuW+Huq69dpdDxfa6jZeEls7hpEN9BP57/aFG8bDvKdefVq9G8Y6ha2aJFfziIXA2RpqDpukXHQjoeP8A69YT+E2hdS1PNNK8b2WneNU8P3M0Q+2xCezu/PVklyMhGGcoxByAfvAceld5ezJfQI92kGmT2EzfZ4JYTu1EBeP99Tk/KMnK814x4Z8MadL8Rta0XykFpDYxv5UYRjAWfcvlvksF64XGBzg17bcm5S3shqLXJuDO40T7Pt2Z2HBb1bG7OeMURWo5nI/scwW1r+1V42itY4Iol0RsJbxlFGbtjjFfelfCX7IIZv2r/Hok8wsui4Jkxn/j8f0r7traW/yRiFFFFIAooooAKKKKACs2T/kPx/8AXs//AKEtaVZsn/Ifj/69n/8AQloA0qKKKACiikPSgDlP+FleHv7Qa0N7JG63P2QzyWsyQednGzzigjznAxu5JA61t6VrVprIujZy+cLadraU7SNsi/eHPpmvK9F8N6v4x0XXtIaW0tNEn1u4M0ihmuGRZgxVRgKpJXG7JxnPWobPU7aCDU7Cea6ikutfvSi294LRWChSd0hxjGc4ByaAPZ2lRTgsAfrRXkXg5Lvxd4O0TUr7VdUF09t5bvbXJQPtdl3NgYLHHJ70UAeq6P8A8gqz/wCuKf8AoIq5VPR/+QVZ/wDXFP8A0EVcoAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigCC8GbWUf7B6/SvnXU1AddqhMAjb1xya+irtd1rMM4+Q/yr5I8feLxpWs2unTRTxI0kXm3ETAO4eXYAn0zuY+gOK0gaQdmXNR0CDULe9hWWezF6P3xtpNjOcbd2fXAArIg+HmiWlx50Nu8Un2o3YZJSMSGMRk4/3QAO47YrOv7tLfxERFp9/rFojeRPdS3KhIjzgx8gk5BHvjrWtoviKyvrp7W11BNRtWRGtrkc7s53Rsw4LLge+DzWhqp3dipe/DvRLq8jlktxtj3usKYEe9ozGWYdWIQkAHIGT61f0Lw9a+G7WdLcsfPmaeV3OSzkAdOAAAAAAAABV69vDZiPFu00kziKONCNzMckDJwB0Jz7Vx2sa/dR6nLBJFc6ddLKiRuXWaKFNu5nkjU7ipyBnH48UMpyUTo9abbZOcg8r/ADFfW2njNjbenlL/ACr4ig159Ws7KRL6K/8AtUImnhgjwtucjAz1HOR83XGa+3dO4sLf/rmv8qymzGck7WLVfJH7cGD4x+DqsIyG1mfImJ2f6k/e9q+t6+Sv23wP+Ew+DuULqdanDBE3sR5DcBe+aUd0ZHgvwIOm6B4h8UTzPo3iY6fD5BtLBbnEaecfKjiMhaPGMkKM9ck16b8U9Bub5LLUdKihlEEbJLp1vtkWWF8N+7LgYlQgEcgdRXl/ww8Rjw5qeu674X07XDcSW0FrBY6pDC8CKLgpGi7W3x7VYgq5HJHTpXs3xD1Sey0W6ltC76o0LPFBJCscrygAsqocAkDPr681jO9jaHxXPO/h9JpVxrd5caZE/wAy4n+02phlhcEfLyOM9SBxkZr0K/WK0htYLqG3vrjUZHW2upZTusQRkZHO0DHBUqSW/GvOfht4xa9km0zWRJY64JTthurfyGnXGcrglGIyc7D2zgVveK/E934c1XT7PTpbs6bqkyx6qzad58MAYkEpIOQ2AM8MFBB4pQ0Y5q5N+xsmP2qPiCVEYUaMvEZJHN3J3Nfd46V8JfsZES/tS/EhgWJXSYl+ZNhx9ql7V92jpW09/uMBaKKKQBRRRQAUUUUAFZsn/Ifj/wCvZ/8A0Ja0qzZP+Q/H/wBez/8AoS0AaVFFFABRRVe9JEBIODmgCSOJI87VC5OTgYyfWq9xpdpdKFmtopVD+aA6AgP/AHvr71U81v7x/OjzW/vH86ANNYkUYCgD0orM3N/eP50UAW9H/wCQVZ/9cU/9BFXKp6P/AMgqz/64p/6CKuUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBBdDNtLzj5D/Kvk/4i6Kt7cWN1IyiKJ2jlZ8hSrdN57LuAyexINfWF2cW0p/2D/KvgT4o/tS6J8OPH58PapBLlQytIFDL36+1XEaLMmi6hbuqRxXh0mG3aBY2Yv+8U/KJADggHvnvnoar2XimOwvjpFpp88dva2yOz28ZZTcqc7zj5UA+ZTj1A7V3+ladpmpaX9r0yW4t7e6AlKWty8cbkgcgZ4BHpiufureDR9YZruQf2EtsqhIUY72DkmHg8BiQSTnOK1LT1M7WPFlr4rtVurCaWeEhI7dbSUpJDKJFzO6nAEfIGW/rTbXTtQtlurie/3Xfny2Dpb7HurhGGUZ3zg4yM9ABmuhGlDXfE63MkkMNu+n+TPBYcq6MwKxyseCSAeAAQF681bv8AWNO0+aSCwtbWK6UFGMcKrtXGcZApXE3cxYLObT7O1zHeLOsEVvfNcbfL+XG3bjjhs4x2PNfbVgM2Vv8A9c1/lXwdqniXUPssKefE8sk8JZQQ2wbhwQOh78194WGfsUH/AFzX+VZyWon5Fqvkr9uIE+LPg7jIH9tzD5X2H/UN0PY19aHpXyV+3Nt/4Sf4PljsA1uYFsFsDyGzwKUN0SfNnw10y6afxZ4R0ZNQfxCZ4b5r+7K/aQGmGPNnjdxKQqjKkAgYNevfF6S5W2iENqdTtxFMl7pvnh5JQoUyOkh6YGRjIPI+lef/AAMNveWWteH7LVdSt/AltDHIupaxZQgrcSMWKxMoD54zvkOSOMZr1H4manp9poSXd9ZpPFFKttbi0jaFX3jaCRkHae45B96ykm0aLc898FanaLqd7/ZNrdRaTYWxmniumcuszYKJtfJUhB+RFT31hrNhqOhQCaSTQn1I3Mlm17ulbCkOGGThRuVg4x15AzV/Tp9M8N6vsN4l7eajKourdNu6N3GRu56Y4GegxTdV0EjWfD2n6jbw3EOkXJuNFvWhDO/Um3nJIY7RwpUNnAzjFKCaLk0zc/YoXP7TPxPYj5l02HrJvJBuZcc191jpXwz+xAu79ob4pyEJn7Db8xqVHM8xxg19zDpW09/uMBaKKKkAooooAKKKKACs2T/kPx/9ez/+hLWlWbJ/yH4/+vZ//QloA0qKKKACq14MwH6/1qzVa84tz9f60dQPAT4zu4ra4uotd1L+2BrL2sdtcQEWHli4C7XkMYVRsz82/OcdTxXo9p4zk1LXNWsLLSbmeLS5jb3FwXVQX8tXAQHliQwHbFYcvw41i60fVNBl1mzXQtRnmkmWOyb7T5cj7mQOZNoPJG7acdQM1tSeCZG0/wAVW8WoPbya5cNOJo1Ia3zEkeOuT9znkdTQByvin9oHTPAupLp+u6dc2d48YmWOOeOQbCSBk9jlSMe1FYHjT9mpPG2o217PqdnpUkNutv5Gm6UgiIDMd3zPkk7uTRQB7/o//IKs/wDrin/oIq5VPR/+QVZ/9cU/9BFXKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAhuf9RIfRT/Kvyx/ah/Zi8R+OPiZNrukPF9muWON5+YHPPH0Jr9Trg4gk/3T/Kvm7WtQgGpiF2AmK7tp/wB6riUtDnPBHhyDw74N0rTbcOFtbZIgJzubgAc5rK1e01K7uilhttpFGcuo2n/GuiubLfeM4lIhLbiRncBjtUNoitJDB5hMgV2kYHHY4wahTnfbQrlVtymL2Sy05bcWcwuDH+8eK18tHbHJGea8Y+JcXiUaNfJoitaX84JSeX5VB9DweD0Jr3iWykuLExiXe4CDngcNk8+4qrc6S/7xnkHkbQMt8xGD/UZp+0knaxXLG258v/DnQrrwhounaZreqLqniC5vVmuLi2csiZbOxnI+YKuO/U4FfqdpwxY2/OR5a/yFfF8/gOwsruXUf9Y8jRL5WMIuHBGF6Z9+9faVmAtpABwNg/lTkZMmavkn9uh5IfEnwgkiVpJV1uYoiNhiRAxr62avkr9ucD/hJvg4WKqo1+TJfO3/AFJ64ojuS9jybwVJ4ZTWdRv0t7z+wtX0aO91e2s7sSRm5WcJ5hiByMkkDBBO0nbWx+0NqzaP4RiGpi5iSe/t0tnuMPsXcNokdeFJ5xuPbGc1b0HRtC8MDUNa0/SNJmuZx5U2j28RD3jLIcXBXksxBznaRjvVT4tRzW+j3Ukep2cthJ5Uy2DIJrWTLhXtyG5zypA4PXApI2pQ9pNR7nnD3qzfEueWG2RYVks9021Mu5GMEj5uPQg9Rzzge4agbAS6OLyDUZNTaeT+yHiI8tZdp3YOcKcZzvGCOleXeBdB0zw3rMsV7bQpdykSRRyyGU2q7vlRZGADDg46kAAZr0rVNVtLO6sLJ9Ntb6S6kaM3x3MbEbciRyAdinoCCOazi7l1oezepT/YeWQ/Hn4qNIGDfZbZT5hBOfNlz0r7hHSvh39hSPPxt+LDq8bqsNouYySPvy8819xDkVrLc5+gtFFFSAUUUUAFFFFABWbJ/wAh+P8A69n/APQlrSrNk/5

10
เฟรชคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ผู้ผลิตและจำหน่าย อะไหล่การกรอง ไส้กรอง ฟิลเตอร์กรองอากาศ ฟิลเตอร์กรองน้ำมัน ฟิลเตอร์กรองกลิ่น ฟิลเตอร์กรองฝุ่น•ไส้กรองอากาศ Cartridge Filter,Oil Filter,Air Filter•Carbon Filter กรองกลิ่น, Synthetic Filter Media•Aluminium, Hepa, Pre –Filter, Minipleat, Glass Fiber•ถุงกรอง, Filter ทุกรูปแบบ, Filter in Air Condition•อะไหล่ วัสดุการกรอง อากาศ ฝุ่น กลิ่น น้ำมัน ทุกชนิด•รับตัดชิ้นตัดม้วนและกรอ งานกระดาษทุกชนิดรับผลิตงาน ฟิลเตอร์ กรองฝุ่น กรองอากาศ กรองกลิ่น กรองน้ำมัน ตาม Spec ทุกรูปแบบ

เครดิต http://www.fc-filter.com

tag. ฟิลเตอร์กรองน้ำมัน,ฟิลเตอร์กรองฝุ่น

11
เซรั่มบำรุงฟื้นฟูผิวหนังชั้นใน เสริมสร้างคอลลาเจน ด้วยเนื้อบางเบาซึมสู่ผิวได้ไว คืนผิวที่เสื่อม-

สภาพ คงความยืดหยุ่นให้กับผิวทั้งภายในและภายนอก   ลดริ้วรอย  ทำให้ผิวคืนสู่ความสดใส 

อ่อนกว่าวัย ริ้วรอยจางลง ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ  ขมิ้น  วิตามินซี และ วิตามินอี ที่ผสาน

การทำงานร่วมกับไลโปโซม จนสามารถซึบซาบลงสู่ผิวชั้นในสุดได้อย่างรวดเร็วและล้ำลึก ทำให้ผิว

กระชับ เต่งตึง เปล่งปลั่ง ไร้ริ้วรอย มีชีวิตชีวา  ป้องกันการเกิดริ้วรอยใหม่
วิธีใช้ ทาทั่วใบหน้าและลำคอ ก่อนนอน และ ตอนเช้า หลังการล้างหน้า หรือ โทนเนอร์ ทันที

เซรั่มดีอย่างไร
1.การผลิตทำให้เซรั่มมีอนุภาคเล็ก สามารถนำสารสำคัญซึมผ่านลงสู่ผิวได้ดี และ เห็นผลได้เร็วมาก

2. ด้วยส่วนประกอบจากสมุนไพรอย่างเข้มข้น เสริมให้ผิวหน้าสุขภาพดีมากขึ้นหากใช้อย่างต่อเนื่อง

สามารถชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวได้ดี

3. ปราศจากประกอบต่างๆที่กระตุ้นทำให้สิวขึ้น สำหรับคนหน้ามัน หรือ เป็นสิวง่าย ควรใช้เซรั่มแทน

ครีมบำรุงผิวหน้า เนื่องจากเนื้อเซรั่มจะไม่มีความมัน

4 .อ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่าย

5. เหมาะกับทุกสภาพผิวแนะนำ ควรใช้เพื่อการฟื้นฟูที่รวดเร็ว เมื่อใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น*** “ เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ “  คือตัวรวมสารสกัดสำคัญต่างไว้ครบและส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพ บำรุงและซึมเข้าสู่ชั้นผิวอย่างล้ำลึก ทำให้เกิดการการยอมรับและพอใจในคุณภาพเป็นอย่างมากให้ใช้เซรั่ม แค่เพียง 1 หยด เท่านั้น (กดจนสุดหัวกด ครั้งเดียว) กดลงบนหลังมือ 

แล้วใช้นิ้วกลาง หรือ นิ้วนาง มาเกลี่ยให้ทั่วใบหน้า (แต้ม 5 จุด)  ทิ้งไว้ 1-2 นาทีจึงทาครีมตัวอื่นๆ
  
ใช้ปริมาณเซรั่มให้พอเหมาะ เพราะถ้าน้อยเกินไปก็จะไม่ได้ผลมากเกินไปก็ไม่ดี หลายคนเข้าใจ 

ว่าการใช้เซรั่มในปริมาณที่มากนั้น จะทำให้เห็นผลไวขึ้น แต่ในความเป็นจริงนั้น ส่วนที่เหลือ จะไม่ 

สามารถซึมสู่ผิวได้ หน้าของเราจะมีการดูดซึมที่จำกัด ส่วนที่เหลือ จะตกค้างทำให้หน้าเรามัน และ 
เป็นการเปลืองโดยใช่เหตุ จากนั้นแต้มครีมให้ทั่วทั้ง 5 จุด บนใบหน้า คือ เริ่มจากหน้าผาก จมูก

แก้มทั้งสองข้างและคาง แล้วใช้นิ้วกลางและนิ้วนาง ในการเกลี่ยครีมให้ทั่วใบหน้า โดยเริ่มจากส่วน  

ที่กว้างที่สุดก่อน เช่น โหนกแก้มส่วนกลาง ไปยังส่วนข้าง ๆ โดยทางด้านซ้ายออกซ้าย และทาง

ด้านขวาออกขวา แล้วตามด้วยแนวสันจมูก ใต้โพรงจมูก คางและหน้าผาก โดยเว้นบริเวณรอบดวงตา

ควรใช้เซรั่ม หลังล้างหน้าทันที หรือ หลังเช็ดโทนเนอร์  เนื่องจาก รูขุมขนเราเปิดอยู่#เซรั่มยี่ห้อไหนดีpantip  #เซรั่มถูกและดี #เซรั่มบํารุงผิวหน้า  #รีวิวเซรั่มหน้าใสเซเว่น #ครีมลดริ้วรอยที่ดีที่สุด pantip#ครีมที่นิยมใช้มากที่สุด #ครีมลดริ้วรอยขั้นเทพ #ครีมบำรุงหน้าขาวใส #เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์  #เซรั่มดีเฮิร์บ#เซรั่มยี่ห้อไหนดี pantip #เซรั่ม ถูกและดี #เซรั่มบํารุงผิวหน้า รีวิว #เซรั่มหน้าใส เซเว่น#ครีมลดริ้วรอยที่ดีที่สุด pantip #ครีมหน้าขาวยี่ห้อไหนดีที่สุด #ครีมบำรุงหน้าขาวใส #ครีมหน้าขาว pantip รีวิว

สอบถามรายละเอียด https://www.facebook.com/DHerbThailand/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dherbthailand.com


12
" เหรียญเทพทันใจต้นตำหรับ สายขาว หนุนดวง ปรับโชคชะตา "ผู้ที่เหมาะ/ควร บูชาองค์เทพทันใจ​ผู้ที่ไม่ค่อยมีโชคลาภ,ดวงไม่ดี,อับโชคผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่,มีหนี้สินรัดตัวผู้ที่ไม่มีโชคด้านการเสี่ยงดวงผู้ที่ทำธุรกิจ,ทำการค้า,งานประจำผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการแข่งขัน (นักกีฬา, นักดนตรี, ดารานักแสดง)ผู้ที่ไม่มีดวงด้านความรัก" ราคาบูชา  399 บาทสนใจสั่งชื้อคลิก  http://www.lottowin007.com/teptanjai/

13
เคล็ดลับหุ่นสวย  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซเว่นดี 7D
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 16 ชนิดช่วยในการลดน้ำหนัก เร่งการเผาผลาญ ลดไขมันสะสม การดักจับแป้งและน้ำตาล ลดเร็วและเฟิร์มอย่างเห็นชัด พร้อมผิวขาวใส ไม่โทรม• ช่วยดักจับ แป้งและไขมันในอาหารที่ทาน และขับออกโดยการขับถ่าย• ช่วยลดแคลลอรี่ในมื้ออาหาร• เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย• เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานอาหารส่วนประกอบสำคัญGreen Extract,Garcinia Extract , Chitosan Extract,Lingzhi Extract,L-Carnitine L- tartrate,Coffee Extract, Ginseng Extract, L-Phenylalanine,Kelp Seaweed,Laminaria Extract,Chilli Extract,Phyllium Seed Husk, L-ascorbic acid,Vitamin Cวิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1-2 เม็ด ก่อนอาหาร 30 นาที หรือตามคำแนะนำวิธีเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาบรรจุ : 10 แค็ปซูล*ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมราคา 490 บาท
10 แคปซูล/CapsulesNet WT.500mg/Capsules

--//สนใจสินค้าสอบถามได้ทาง?เบอร์ : 0959639696ดีท็อกซ์เซเว่นดี เซเว่นดีล้างสารพิษ 7D Detox อาหารเสริมเซเว่นดี 7D dietary supplement\\--? 
รีวิวแน่นมากๆรับตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

นี่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น
มาเข้าคอร์สลดน้ำหนักปลอดภัยได้กับ7D
รีวิวแน่นจริงๆ
14
ละเมิด อ.เพ็ง เพ็งนิติ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_761089_th_6458854ละเมิด อ.เพ็ง เพ็งนิติ
ผู้แต่ง : เพ็ง เพ็งนิติ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 10 : เมษายน 2560
จำนวนหน้า: 475 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ลักษณะ 1 ละเมิด ข้อความทั่วไป 
 
 
1.   ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้
2.   ละเมิดต่างกับความรับผิดทางอาญา
3.   ละเมิดต่างกับสัญญา
4.   เป็นทั้งละเมิดและผิดสัญญา
5.   การกระทำที่เป็นละเมิด
6.   ผู้ใดทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
7.  "ผู้ใด"
8.  "ทำ"
9.   การงดเว้น
10. หน้าที่ที่เกิดจากกฎหมายบัญญัติ
11. ตัวอย่างกฎหมายที่กำหนดหน้าที่
12. ไม่ช่วยคนตกอยู่ในอันตราย
13. เจ้าพนักงานไม่ทำหน้าที่
14. หน้าที่จากระเบียบ
15. หน้าที่ที่เกิดจากสัญญา
16. ผู้รับเหมา
17. โรงเรียน,ครู
18. ธนาคาร
19. หน้าที่ที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อนของตน
20. "ทำต่อบุคคลอื่น"
21. ทำต่อทรัพย์สินของรัฐ
23. ทำต่อนิติบุคคล
22. ผู้เสียหายพิเศษ
24. ทำต่อผู้มิได้เป็นเจ้าของ
25. กรณีซื้อขายเป็นโมฆะ
26. กรณีรถตำแหน่ง
27. กรณีเช่าทรัพย์
28. กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่าซื้อ
29. ผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองฟ้องผู้ละเมิด
30. กรณีเช่าซื้อ
31. กรณีจ้างทำของ
32. กรณีฝากทรัพย์
33. กรณียืมใช้คงรูป
34. กรณียึดเป้นประกันเงินกู้
35. ทำต่อทรัพย์ที่มีคนลักมา
36. การทำต่อผู้เยาว์
37. ทำทางเพศและพรากผู้เยาว์
38. กรณีบิดานอกกฎหมาย
39. ทำต่อบุตรที่บรรลุนิติภาวะ
40. ทำต่อบุตรบุญธรรม
41. ทำต่อคู่สมรส
42. ทำต่อคู่หมั้น
43. กรณีทนายความ
44. กรณีใช้สิทธิเกินส่วน
45 ."โดยผิดกฎหมาย"
46. การทำโดยมีอำนาจ
47. กำหมายใช้อำนาจโดยตรง
48. เจ้าของมีอำนาจ
49. เจ้าของผู้ให้เช่า
50. เจ้าของถูกจำกัดสิทธิ
51. อำนาจจับ ค้น ยึดทรัพย์
52. การใช้สิทธิดำเนินคดี
53 .มีอานาจตามสัญญา
54 .มีอำนาจตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
55 .การกระทำโดยความยินยอม
56. การใช้สิทธิ้เกินส่วน
57  การฝ่าฝืนกฎหมายที่ประสงค์ปกป้องบุคคลอื่น
58. กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
59. กระทำโดยจงใจ
60. กระทำโดยประมาทเลินเล่อ
61. ทำให้เขาเสียหาย
62. เสียหายแก่ชีวิต
63. เสียหายแก่ร่างกาย
64. เสียหายแก่อนามัย
65. เสียหายแกเสรีภาพ
66 .เสียหายแก่ทรัพย์สิน
67. สิทธิครอบครอง
68. กระแสไฟฟ้า
69. เสียหายแก่สิทธิ
70. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำเกี่ยวกับผล
71. มีเหตุแทรกซ้อนให้เสียหายมากขึ้น
72. เสียหายไกลกว่าเหตุ
73. ผู้เสียหายทำเอง
74. ไม่ถือว่าเสียหาย
75. ผู้เสียหายทำผิดอาญา
76. ผู้เสียหายไม่สุจริต
77. ทรัพย์ที่เสียหายถูกโอน
78. ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด
79. ผู้เสียหายได้รับเยียวยาความเสียหาย
80. กรณีประกันภัย
81. กรณีประกันชีวิต
82. กรณีมีสวัสดิการ
83. กรณีเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน
86. หมิ่นประมาท
84. ผู้เสียหายใช้สิทธิเรัียกค่าสินไหมทดแทน
85. ผู้มีอำนาจฟ้องแทนผู้เสียหาย
87. หมิ่นประมาททางแพ่งกับอาญา
88. หลักเกณฑ์
89. ผู้ใด
90. กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย
91. ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง
92. กล่าวหรือไขข่าวต่อบุคคลที่สาม
93. เป็นที่เสียหายแก่เขา
94. ควรจะรู้ว่าไม่จริง
95. การใช้ค่าสินไหมทดแทน
96. ข้อยกเว้นความรับผิด
97. มีทางได้เสียในการส่งข่าวสาร
98  เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ
99. เอกสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายอาญา
100 ความยินยอมไม่เป้นละเมิด
101 การพิพากษาคดีละเมิดที่เป็นความผิดอาญา
102 คดีแพ่งต้องถือตามข้อเท็จจริงในคดีอาญา
103 ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น
104 ความรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้าง
105 ลูกจ้าง
106 ลูกจ้างให้คนอื่นแทน
107 ใช้หรือวาน
108 นายจ้าง
109 กรณีัเปลี่ยนนายจ้าง
110 กรณีนายจ้างร่วมกิจการกับบุคคลอื่น
111 กรณีนิติบุคคลเป็นนายจ้าง
112 กรณีนายงานกับคนงาน
113 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
114 สินจ้าง
115 ในทางการที่จ้าง
116 หนี้ละเมิดระงับนายจ้างก็หลุด
117 สิทธิไล่เบี้ย
118 ความรับขผิดในการทำละเมิดของตัวแทน
119 สัญญาตัวแทน
120 ตัวการ
121 ตัวแทน
122 กรณีเป็นหุ้นส่วนกัน
123 นายงานกับคนงาน
124 กิจการที่มอบหมาย
125 ขอบอำนาจของตัวแทน
126 ตัวแทนไม่ต้องรับผิดในการกระทำของตัวการ
127 สิทธิไล่เบี้ย
128 ความรับผิดในการกระทำของผู้รับจ้าง
129 กรณีให้ผู้ว่าจ้างรับผิด
130 รับผิดเพราะการงานที่สั่งให้ทำ
131 รับผิดเพราะคำสั่งที่ตนให้ไว้
132 รับผิดเพราะการเลือกหาผู้รับจ้าง
133 สิทธิไล่เบี้ย
134 ความรับผิดของบิดา มราดา และผู้อนุบาล
135 ผู้ไร้ความสามารถรับผิด
136 บิดามารดารับผิด
137 ผู้อนุบาลรับผิด
138 เหตุยกเว้น
139 สิทธิไล่เบี้ย
140 ความรับผิดของครู นายจ้าง ผู้ดูแล
141 ผู้ดูแล
142 รับดูแลโดยกฎหมายบังคับ
143 รับดูแลโดยสัญญา
144 รับดูแลโดยข้อเท็จจริง
145 ประเภทผู้ดูแล
146 ครู
147 นายจ้าง
148 ผู้รับดูแล
149 เหตุยกเว้น
150 สิทธิไล่เบี้ย
151 ความรับผิดของนิติบุคคล
152 สิทธิไล่เบี้ย
153 ผู้ร่วมทำละเมิด
154 กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ทำละเมิด
156 กรณีมิได้ร่วมทำละเมิด
157 ข้อต่อสู้ของผู้ถูกไล่เบี้ย
158 ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์
159 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ 
160 สัตว์
161 ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์
162 ผู้รับผิด
163 จ้าของสัตว์
164 ผู้รับเลี้ยงรับรักษาสัตว์
165 ผู้เสียหาย
166 เหตุยกเว้นความรับผิด
167 สิทธิไล่เบี้ย
168 ความเสียหายจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้
169 โรงเรือน 
170 สิ่งปลูกสร้าง
171 เหตุที่ให้รับผิด
172 ผู้รับผิด
173 ผู้ครอง
174 เจ้าของ
175 ต้นไม้
176 สิทธิไล่เบี้ย
177 สิทธิในการป้องภัยล่วงหน้า
178 ความเสียหายจากข้อตกหล่นจากโรงเรือน
179 สิทธิไล่เบี้ย
180 ความเสียหายจากยานพาหนะ
181 ยานพาหนะ
182 ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล
183 ความเสียหายเกิดขณะยานพาหนะนั้นเดิน
184 ความเสียหายต้องเกิดแต่ยานพาหนะนั้น
185 ความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะด้วยกัน
186 ยานพาหนะนั้นเสียหายเอง
187 ผู้รับผิด
188 ผู้ควบคุมดูแล
189 ผู้ครอบครอง
190 เหตุยกเว้นความผิด
191 เหตุสุดวิสัย
192 ความผิดของผู้เสียหาย
193 ความเสียหายจากทรัพย์อันตราย
194 ทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
195 ทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้
196 ทรัพย์อันตรายดดยอาการกลไกของทรัพย์
197  ผู้รับผิด
198 เหตุยกเว้นความผิด
199 เหตุสุดวิสัย
200 เป็นความผิดของผู้ต้องเสียหาย
201 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
202 หัวข้อค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
203 หลักทั่วไปของค่าสินไหมทดแทน
204 ประเภทค่าสินไหมทดแทน
205 การคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคา
206 การใช้ค่าเสียหาย
207 วิธีกำหนดค่าสินไหมทดแทน
208 วิธีใช้ดุลพินิจ
209 การกำหนดค่าเสียหายเป็นการลงโทษ
210 การกำหนดค่าเสียหายน้อย
211 ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย
212 ผู้เสียหายไม่ช่วยบรรเทาความเสียหาย
213 การประมาณค่าเสียหาย
214 ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย
215 ความรับผิดที่ไม่อาจคืนทรัพย์
216 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์
217 การใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์
218 ค่าสินไหมทดแทนกรณีตาย
219 ประเภทค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้
220 ค่าปลงศพ
221 ค่าใช่จ่ายอันจำเป็นในการจัดการศพ
222 ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย
223 ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย
224 ค่าขาดไร้อุปการะ
225 ค่าขาดแรงงานของบุคคลภายนอก
226 ค่าเสียหายแก่ร่างกาย
227 ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป
228 ผู้มีสิทธิเรียกค่ารักษาล
229 ค่าเสียความสามารถประกอบ
230 ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต
231 ค่าขาดแรงงานของบุคคลภายนอก
232 ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน
233 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่เสรีภาพ
234 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ชื่อเสียง
235 อายุความ หลักทั่วไป
236 กรณีไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทน
237 อายุความการคืนทรัพย์สินที่ต้องเสียไป
238 อายุความการใช้ราคาทรัพย์สิน
239 อายุความค่าเสียหายที่ไม่ใช่มูลละเมิด
240 อายุความละเมิดที่ผิดและไม่ผิดอาญา
241 ค่าเสียหายจากละเมิดซึ่งไม่เป็นความผิดอาญา
242 อายุความ 1 ปี นับแต่รู้
243 การ รุ้้ นับเป็นรายคนที่ทำละเมิด
244 แม้ รู้ ก่อนแต่ละเมิดไม่เกิดไม่เริ่มนับ
245 หากยังไม่เสียหายยังไม่นับ
246 ไม่รู้จำนวนค่าเสียหายก็ต้องนับ
247 ต้องเริ่มนับวันรุ่งขึ้น
248 อายุความสะดุดต้องนับใหม่
249 ละเมิดต่อเนื่องส่วนที่เกิน 1 ปี ขาดอายุความ
250 การ รู้ ตกถึงผู้สืบสิทธิ
251 แก้ฟ้องเกิน 1 ปี ไม่ขาดอายุความ
252 การร้องขัดทรัพย์อายุความไม่หยุด
253 ฟ้องแย้งต้องใน 1 ปี นับแต่ รู้
254 ร้องสอดต้องใน 1 ปี นับแต่ รู้
255 กรณีผู้เสียหายเป็นผู้ไร้ความสามารถ
256 กรณีผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล
257 กรณีรายงานเหตุละเมิดล่าช้า
258 ประเภทของผู้แทนนิติบุคคล
259 ผู้ทำการแทน
260 กรณีมีกรรมการสอบสวน
261 เริ่มนับเมื่อผู้แทนนิติบุคคลสั่งในรายงานสอบสวน
262 หากรู้ก็ต้องเริ่มนับแม้สั่งสอบเพิ่ม
263 แม้รายงานกระทรวงก็ต้องเริ่มนับแต่กรม รู้
264 การรุ้ผลสอบวินัยไม่เริ่มนับ
265 ผู้แทนนิติบุคคลทำละเมิดต้องมีคนใหม่มา รู้
266 ละเมิดเกินสิบปีขาดอายุความ
267 ค่าเสียหายจากละเมิดซึ่งเป็นความผิดอาญา
268 กรณียังไม่มีการฟ้องคดีอาญา
269 กรณีมีการฟ้องคดีอาญา ก่อนฟ้องคดีแพ่ง
270 นิรโทษกรรม ข้อความทั่วไป
271 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
272 การทำตามคำสั่ง
273 การกระทำด้วยความจำเป้น
274 การป้องกันภัยสาธาณะ
275 การป้องกันภัยเอกชน
276 การทำลายเพื่อป้องกัน
277 การป้องกันสิทธิ
278 การป้องกันสัตว์
 
ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
279 แนวคิดใหม่จำกัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่
280 การใช้กฎหมายย้อนหลัง
281 คำจำกัดความ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
282 นำลักษณะละเมิดมาใช่เท่าที่ไม่ขัด
283 ทำละเมิดต่อผู้เสียหายในหน้าที่
284 กฎหมายที่ห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
285 มีกฎหมายพิเศาใช้บังคับเจ้าหน้าที่ทำละเมิด
286 กฎหมายอื่นที่ห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่
287 อายุความฟ้องหน่วยงานของรัฐ
288 เจ้าหน้าที่ไม่มีสังกัด
289 ทำละเมิดนอกหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะตัว
290 ทำละเมิดรัฐในหน้าที่ รัฐเรียกได้จำกัด
291 ทำละเมิดนอกหน้าที่ รัฐเรียกได้เต็ม
292 จำเลยร่วม
293 ฟ้องผิดตัว ขยายอายุความ
294 สิทธิไล่เบี้ยโดยจำกัด
295 กำหนดอายุความใหม่บางกรณี
296 อายุความสิทธิไล่เบี้ย
297 อายุความรัฐถูกละเมิด
298 การขอให้รัฐใช้ค่าสินไหมทดแทน
299 คำสั่งการปกครองให้ชำระเงิน หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_761089_th**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


15
แนวข้อสอบ ชั้นสัญญาบัตร นิติศาสตร์ กองทัพเรือ[/url] [/b]

เนื้อหาประกอบด้วย


ความรู้เกี่ยวกับ- กองทัพเรือ


ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


ถาม - ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา


เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้


แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ


แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน


แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย


แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร


พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476


ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://sobtahan.blogspot.com/
https://www.facebook.com/brainmedie/
รีวิวลูกค้าสอบติด 100% คลิ๊ก  http://reviewbmtest.blogspot.com/2016/04/100.html
โหลดแนวข้อสอบทหารเรือที่นี่
-                  ชั้นสัญญาบัตร สาขา บัญชี/ การบัญชี/ การเงิน/ การสอบบัญชี/ การบัญชีต้นทุน/ การเงินและการธนาคาร/ การธนาคารและการเงิน
-                  ชั้นสัญญาบัตร นิติศาสตร์
-                  ชั้นสัญญาบัตร วิศวกรรมไฟฟ้า
-                  ชั้นสัญญาบัตร วิศวกรรมเครื่องกล
-                  ชั้นสัญญาบัตร วิศวกรรมโยธา
-                  ชั้นสัญญาบัตร เคมี/ เคมีวิเคาระห์/ เคมีวิเคาระห์และเคมีอนินทรีย์/ เคมีอินทรีย์/ อินทรีย์เคมี/ เคมีเทคนิค/ เคมีวิศวกรรม/ เคมีอุตสาหกรรม/ เคมีทั่วไป
-                  ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร สาขาการบัญชี (ปวช.)
-                  ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขาสนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
ราคา: 380.00 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการ,รุ่นพี่ที่ผ่านสนามสอบจริง
ปีที่พิมพ์ : 2559
รูปแบบ : ไฟล์ PDF /หนังสือปกสี เข้าเล่มสันกาวอย่างดี ขนาด A4
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
โทร 095-782-7667
Line id : @brain_media
ใช้มือถืออยู่ คลิ๊ก http://line.me/ti/p/@khf7267k
e-mail : todsaporn620@gmail.com


ขอบคุณบทความจาก : http://sobtahan.blogspot.com/2016/08/blog-post_4.html

Tags : (อัพเดทล่าสุด),นิติศาสตร์,(ทุกตำแหน่ง)

หน้า: [1] 2 3 ... 204